Architekti Adikon

 

Michal Šmolík Michal Šmolík, jednatel společnosti, vedoucí architekt
*1960, absolvent Fakulty architektury ČVUT, Praha, 1985
autorizovaný architekt č. 00 540, Česká komora architektů
smolik@adikon.cz

 

Radek Zykan Radek Zykan, jednatel společnosti, vedoucí architekt
*1975, absolvent Fakulty architektury ČVUT, Praha, 2000
autorizovaný architekt č. 03 148, Česká komora architektů
zykan@adikon.cz

 

Tomáš Filouš Tomáš Filouš, vedoucí architekt
*1976, absolvent Fakulty architektury ČVUT, Praha, 2003
filous@adikon.cz

 

Jiří Moos Jiří Moos, architekt
*1990,, absolvent Fakulty stavební ČVUT, Praha, 2016
moos@adikon.cz

 

architekti ADIKON, s.r.o.
IČ: 275 92 596
Plavecká 403/8
CZ 128 00 Praha 2 Nové Město
telefon: +420 224 910 832