michal šmolík

absolvent Fakulty architektury ČVUT, Praha, 1985
autorizovaný architekt č. 00 540, Česká komora architektů
smolik@adikon.cz

radek zykan

absolvent Fakulty architektury ČVUT, Praha, 2000
autorizovaný architekt č. 03 148, Česká komora architektů
zykan@adikon.cz

tomáš filouš

absolvent Fakulty architektury ČVUT, Praha, 2003
filous@adikon.cz

jiří moos

absolvent Fakulty stavební ČVUT, Praha, 2016
moos@adikon.cz

architekti ADIKON, s.r.o.
IČ: 275 92 596
Plavecká 403/8
CZ 128 00 Praha 2 Nové Město
telefon: +420 224 910 832